Dziedziczenie OFE

Jak działa dziedziczenie OFE?

Od roku 1999 wprowadzono Otwarte Fundusze Emerytalne. Obecnie na ich kontach znajduje się kilka miliardów złotych, które mogą zostać przekazane osobom uposażonym. Niestety spora część z nich nie wie o tej możliwości, a pieniądze zwyczajnie przepadają. Zgodnie z art. 131 ustawy, OFE może dokonać wypłaty połowy środków, jakie znajdują się na rachunku zmarłego i przekazać je na rachunek małżonka. Środki, które nie zostaną przelane na konto małżonka osoby zmarłej, rozdysponowane będą na podstawie art. 132, a więc osobom uposażonym przez osobę zmarłą. Zgodnie z prawem każda osoba, która przystępuję do OFE, może wskazać upoważnione osoby, które będa miały prawo do późniejszego pozyskania środków z OFE.

Kto może starać się o dziedziczenie?

O przelanie środków z OFE może wnosić:

Wymagana dokumentacja

Aby móc wnioskować o przelanie środków z OFE, należy przedłożyć odpowiednie dokumenty. Jeżeli wnioskującym jest małżonek, będzie musiał przedstawić dowód tożsamości (ewentualnie paszport), dokument potwierdzający zniesienie ustawowej wspólności majątkowej, skrócony odpis aktu małżeństwa oraz stosowne oświadczenie o stosunkach majątkowych pomiędzy małżeństwem. Jeżeli uprawniony jest osobą małoletnią, będzie w tym celu konieczne przedłożenie aktu urodzenia, dowodu tożsamości oraz odpowiednie postanowienie sądu, w którym stwierdza się ustanowienie prawnego opiekuna lub kuratora. Najmniej dokumentów musi przygotować spadkobierca, albowiem będzie to dowód tożsamości oraz potwierdzenie pisemne z sadu, które potwierdzi nabycie spadku. Ostatnią osobą, która może ubiegać się o przelanie środków, jest małoletni spadkobierca. W takim przypadku konieczne będzie przedstawienie: odpis aktu urodzenia, dowodu tożsamości, postanowienie sądowe o ustanowieniu opiekuna lub kuratora, postanowienie wydane przez sąd, które stwierdza nabycie spadku (może być to również akt, który poświadcza dziedziczenie).

Osobiście czy z prawnikiem?

W większości przypadków warto oddać swoją sprawę kancelarii odszkodowawczej, która zajmie się przygotowaniem wszelkie dokumentacji i kontaktem z OFE lub ZUS. Kiedy szczególnie będzie to przydatne? Jeżeli nie jest wiadome, w którym OFE ubezpieczony miał założone konto. To sprawia, że cały proces wymaga napisania dodatkowego pisma do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto procedura wydłuża się, nawet o kilka tygodni. Nie ma przeszkód aby zrobić to osobiście, jednak nie każdy ma czas i stalowe nerwy na załatwianie takich spraw.

Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że pomoc kancelarii odszkodowawczej wiąże się z koniecznością zapłaty za jej usługi. Najczęśćiej są one oparte o system prowizyjny, a więc po zakończonej sprawie, kancelaria pobiera wcześniej ustalony procent od uzyskanej kwoty. Najczęściej prowizje mieszczą się w granicach 20-40%. Ważne jest aby wybrać doświadczoną i rzetelną firmę odszkodowawczą. Należy sugerować się ilością wygranych spraw, opiniami klientów na jej temat oraz jakością obsługi klienta.

Dowiedz się więcej

W czym jeszcze pomoże kancelaria odszkodowawcza?

Firmy odszkodowawcze pomagają uzyskać świadczenia w bardzo szerokim zakresie. Dziedziczenie OFE to nie jedyna specjalność tych podmiotów. Bardzo popularnym tematem są odszkodowania komunikacyjne, a w szczególności szkody na pojazdach. Kierowcy bardzo często mają problem z uzyskaniem właściwej kwoty odszkodowania. Niemal 90% wszystkich kosztorysów sporządzonych przez ubezpieczycieli jest zaniżona. Co to oznacza? Że pokrzywdzeni kierowcy muszą dopłacać do naprawy z własnego portfela. Na szczęście firmy odszkodowawcze bardzo sprawnie uzyskują dodatkowe pieniądze od ubezpieczycieli, a kierowcy mogą bardzo szybko uzyskać dopłatę do odszkodowania. Większość firm skupujących szkody komunikacyjne, przeprowadzają bezpłatną analizę kosztorysu. Kierowcy nie muszą dokonywać żadnych opłat wstępnych.

Oprócz szkód komunikacyjnych, kancelarie pomagają uzyskać odszkodowanie za inne zdarzenia, np. wypadki przy pracy. Nie wszyscy pracownicy świadomi są tego, że oprócz świadczeń przyznawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przysługuje im również prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia od swojego pracodawcy. Jeżeli zakład pracy nie jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za wypadki przy pracy, będzie musiał wypłacić poszkodowanemu pieniądze z własnych funduszy. Ważne jest, że aby zgodnie z prawem uzyskać jakiekolwiek świadczenia od swojego pracodawcy, konieczne będzie udowodnienie mu winy. Jeżeli pokrzywdzony ma dowody, które wskazują na zaniedbanie ze strony pracodawcy, które przyczyniło się lub spowodowało wypadek, będzie mógł stanowczo żądać od niego wypłaty świadczeń powypadkowych.

Firm odszkodowawczych zajmujących się m.in. dziedziczeniem OFE jest w Polsce kilka tysięcy. Ogromny wybór sprawia, że niektóre z nich mogą działać na niekorzyść klienta, poprzez np. zbyt wysokie stawki prowizji. Ważny jest więc świadomy wybór konkretnej kancelarii. Warto wcześniej zapoznać się z opiniami klientów, którzy wcześniej korzystali z jej usług. Wystawione oceny czy komentarze można znaleźć na różnych sronach internetowych lub forach. Inną sprawą jest prestiż i wieloletnie doświadczenie. Spora ilość wygranych spraw podpowiada, że kancelaria doskonale zna się na swoim fachu i wie jak sprawnie pozyskać pieniądze dla swojego klienta.